Myopi kontrol

I USA er antallet af mennesker med myopi fordoblet på 30 år.1 Et britisk studie påviste myopi hos næsten 50 % af alle universitetsstuderende.2 I Taiwan viser forskning en stigning på næsten 65 % i forekomsten af myopi i løbet af de seneste 50 år.3 Globalt ventes forekomsten af myopi at stige fra 2 milliarder i 2010 til hele 5 milliarder i 2050.4

Omkostninger forbundet med myopi

Udbredelsen af myopi medfører betydelige individuelle og sociale omkostninger. Personer med en myopi på blot 1 dioptri (D) har en øget risiko for at blive ramt af glaukom, bagerste subkapsulær katarakt, nethindeløsning og makuladegeneration i forhold til personer med emmetropi. Personer, som når en myopi på 5-6D, har 40 gange så høj risiko for at blive ramt af skader i makula.5

Muligheder for forebyggelse og korrektion, myopi kontrol

  • Ændret adfærd

Risikoen for, at et barn rammes af myopi, mindskes med ca. 30 %, hvis barnet tilbringer mere end 14 timer ude i dagslys om ugen.6Forældre bør rådes til at opfordre deres børn til at deltage mere i udendørsaktiviteter som et forebyggende tiltag.

  • Behandling med lægemidler

Atropin (kan ikke købes i alle lande) har ved en dosis på 0,01 % vist sig at kunne bremse udviklingen af myopi væsentligt. Lægemidlet har dog en række bivirkninger, som gør det til en upopulær klinisk løsning.7

  • Brilleglas

Når det gælder kontrol, peger forskningen på, at briller med bifokale eller progressive glas kan mindske udviklingen af begyndende myopi med 38-47 %.8Børn, der bruger briller, har dog en større risiko for at blive drillet med dem netop på det tidspunkt, hvor det er allervigtigst, at de bruger dem.9

  • Kontaktlinsekontrol

Lige nu er man i gang med at undersøge en række lovende metoder til at kontrollere myopi ved hjælp af kontaktlinser. En af disse metoder er brug af Orto-K-linser, som i henhold til en metaanalyse af forskningsresultater kan bremse øjets aksiale vækst hos personer, som udvikler myopi, med gennemsnitligt 45 %.10

Bløde multifokale linser har vist sig at kunne bremse udviklingen af myopi betydeligt.11 En anden mulighed, som endnu ikke er tilgængelig alle steder, er en blød endagslinse med en bifokal, koncentrisk udformning, som har vist sig at kunne bremse øjets aksiale vækst med 50 % over to perioder på 10 måneder.12

For børn kan brug af kontaktlinser naturligvis indebære visse udfordringer, og det er derfor vigtigt, at man vurderer det enkelte barns evne til at opretholde en god hygiejne og følge strenge rutiner.

Men de løbende forbedringer, der sker inden for disse og andre linsebaserede metoder til myopikontrol, gør, at fremtiden ser lys ud. De nye metoder kommer sandsynligvis til at få en afgørende betydning for optikeres hverdagsrutiner, efterhånden som der sættes øget fokus på at kontrollere den kraftige stigning i myoptilfælde verden over.

Læs mere her

1 Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL 3rd. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. Arch Ophthalmol. 2009;127(12):1632-1639.

2 Logan NS, Davies LN, Mallen EA, Gilmartin B. Ametropia and ocular biometry in a U.K. university student population. Optom Vis Sci. 2005;82(4):261-266.

3 Guo YH, Lin HY, Lin LL, Cheng CY. Self-reported myopia in Taiwan: 2005 Taiwan National Health Interview Survey. Eye (Lond). 2012;26(5):684-689.

4 Flitcroft, DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.

5 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.

6 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008;115(8):1279-1285.

7 Chia A, Lu QS, Tan D. Five-year clinical trial on atropine for the treatment of myopia 2: myopia control with atropine 0.01% eyedrops. Ophthalmology. 2016;123(2):391-399.

8 Yang Z, Lan W, Ge J, et al. The effectiveness of progressive addition lenses on the progression of myopia in Chinese children. Ophthal Physiol Opt. 2009;29:41-48.

9 Horwood J, Waylen A, Herrick D, et al. Common visual defects and peer victimization in children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:1177-1181.

10 Walline JJ, Greiner KL, McVey ME, Jones-Jordan LA. Multifocal contact lens myopia control. Optom Vis Sci. 2013;90(11):1207-1214.

11 Sun Y, Xu F, Zhang T, et al. Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. PLoS One. 2015;10(4):e0124535.

12 Anstice NS, Phillips JR. Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. Ophthalmology. 2011;118(6):1152-1161.