Hvad er OCT-scanning?

Formålet med OCT-scanning er at undersøge nethindens opbygning. Vi undersøger den centrale del af nethinden, macula, samt synsnerven med dens nervetråde, papillen.

OCT-scanning (Optical Coherence Tomography) foretages ved hjælp af lys, som sendes gennem pupillen og ind på nethinden. Derved opnåes et tværsnitsbillede af øjet, hvor vi kan se nethindens enkelte lag. Dette giver os muligheden for at kortlægge den aktuelle sundhedstatus på de enkelte lag.

Hvordan foregår OCT-scanning?

En OCT-scanning er helt smertefri og foregår ved, at du sidder på en stol og placerer dit hoved på scannerens hageholder. Der er også en pandestøtte, så det er lettere for dig at holde hovedet i ro, mens vi scanner. Du vil blive bedt om at fiksere på et rødt kryds, mens vi foretager scanningerne. I alt tager det cirka 1-2 minutter pr. øje. Straks efter scanningerne kan vi se resultatet på skærmen, og vi vil sammen med dig gennemgå billederne.

Hornhinden og dens tykkelse

På samme måde som vi kan kortlægge den bagerste del af øjet, kan vi med en OCT-scanning foretage en vurdering af øjets forreste del. Vi kan eksempelvis se på hornhinden, cornea, og vurdere dennes tykkelse. Dette kan eksempelvis være relevant i forbindelse med måling af det intraokulære tryk, IOP. En tyk hornhinde kan resultere i, at IOP-målingen bliver højere end den faktiske værdi, mens det modsatte er tilfældet ved en hornhinde, som er tyndere end gennemsnittet.

Linsetilpasning

OCT-scanningen kan endvidere bruges til at tilpasse special kontaktlinser. Scanningen gør os i stand til, mere nøjagtigt at vurdere om tilpasningen er tilfredstillende eller om der skal laves modifikationer. Læs mere her.